Bar, Crna Gora
24 Jun. 2024.
post-image

Božović: Intenziviraćemo rad na ispunjenju obaveza iz evropske agende

Izvor, foto: MEP

-Vlada Crne Gore nastavlja još intenzivniji rad s ciljem ispunjenja svih obaveza definisanih evropskom agendom. Veliki dio najzahtjevnijih obaveza iz poglavlja 23 i 24 smo završili, što će, uvjeren sam, značajno doprinijeti ispunjenju završnih mjerila u drugim pregovaračkim poglavljima i ubrzati put ka njihovom privremenom zatvaranju-poručio je državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova (MEP) Bojan Božović.

On je danas otvorio 17. sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore.

Božović je zahvalio Evropskoj komisiji na kontinuiranoj posvećenosti koja značajno doprinosi da Crna Gora postane sljedeća članica Evropske unije.

Govoreći o oblastima koja su dio ovog Pododbora, a koja se odnose na poglavlja 1. Sloboda kretanja robe, 16. Porezi, 20. Preduzetništvo i industrijska politika, 29. Carinska unija i 30. Vanjski odnosi, Božović je kazao da, se aktivnosti odvijajaju ubrzanom dinamikom i da Crna Gora posvećeno radi na daljem usklađivanju i primjeni usvojenih propisa.

Istakao je uvjerenje da, osim poglavlja 30. Vanjski odnosi koje je privremeno zatvoreno, Crna Gora bilježi dobru internu spremnost da uskoro privremeno zatvori i poglavlja 1. Slobodno kretanje robe i 20. Preduzetnička i industrijska politika.

V.D. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja,

Ivona Savićević je kazala da su rezultati ostvareni između dva sastanka Pododbora pokazatelj da sa jasnom vizijom, posvećenošću i upornošću dosljedno pratimo evropski put.

-Naš cilj je da u koordiniranom angažovanju svih institucija svakodnevno radimo na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa evropskim propisima, njihovoj adekvatnoj primjeni, izgradnji novih institucija, jačanju postojećih kapaciteta, kao i unaprijeđenju potrebnih znanja i vještina i ispunjavanju preduslova za budući ulazak u EU-kazala je Savićević.

 Takođe je istakla da smo odlučni da uskladimo pravni okvir sa standardima EU, prihvatajući zajedničke vrijednosti EU.

Zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i politiku proširenja

Sindi van der Bogert (Cindy van der Boogert) je pozdravila snažan fokus Crne Gore u proteklih šest mjeseci na sprovođenju reformi u pravcu dobijanja Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) o poglavljima 23 i 24 o vladavini prava.

Ova prekretnica otvara put za privremeno zatvaranje drugih poglavlja pregovora o pristupanju.

-Stoga će fokus na preduzetničku i industrijsku politiku morati da se intenzivira da bi se došlo do faze da bi ovo poglavlje moglo biti privremeno zatvoreno-izjavila je van den Boogert.

 Što se tiče trgovine, EU strana je pozdravila kontinuirano usklađivanje Crne Gore sa trgovinskim pravilima EU i trgovinskim pozicijama.

U oblasti carina i oporezivanja razgovarano je o načinima da se obezbijedi interkonekcija Crne Gore sa IT sistemima EU.

 Evropska komisija je istakla mogućnosti u okviru novog Plana rasta za Zapadni Balkan, uključujući Reformsku agendu, za podršku reformama Crne Gore i procesu pridruživanja.

Predstavnici Evropske komisije i crnogorskih institucija su zajednički ocijenili da je između dva sastanka Pododobora, Crna Gora napredovala u oblasti trgovine, industrije, carina i poreza, kako u dijelu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, tako i u oblasti jačanja administrativnih kapaciteta.

 Učesnici sastanka su razmijenili mišljenja u vezi sa daljim planovima i aktivnostima koje vode ispunjenju uslova za privremeno zatvaranje svih poglavlja koja su dio ovog Pododbora.