Bar, Crna Gora
16 Apr. 2024.
post-image

Koordinaciono tijelo za pomorce najkasnije u martu

Izvor: RTCG

Autor: Milorad Filipović, Radio Crne Gore

Foto: Pixabay

Predstoji potpisivanje bilateralnog ugovora sa Italijom, koje će omogućiti našim pomorcima da rade na brodovima koji plove pod zastavom te države, najavila je za Radio Crne Gore vršiteljka dužnosti direktorice Direktorata za pomorstvo Maja Mijušković.

Priprema se usklađivanje nekoliko zakona sa evropskom legislativom, to je ističe Mijuškovićeva, dio aktivnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva,(MSP) realizovanih u pomorskom sektoru za 100 dana rada aktuelne izvršne vlasti.

Vršiteljka dužnosti direktorice Direktorata za pomorstvo u MSP, Maja Mijušković, gostujući u emisiji RCG "Mirno more“ rekla je da je Pravilnik o identifikacionim ispravama pomoraca već objavljen u Službenom listu Crne Gore.

-Timovi Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja i pomorstva će moći sada da pristupe u realizaciji tog IT dijela, izrade softvera na dogradnju, sklapanju od tih softverskih rješenja.

Nadamo se da ćemo u nekom bliskom periodu imati konačno i uslove da se otpočne sa izdavanjem identifikacione isprave u Lučkim kapetanijama-kazala je ona.

Najkasnije u martu, najavljuje Mijškovićeva, biće oformljeno Koordinaciono tijelo za pomorce.

Članovi tog tima biće predstavnici crnogorskih pomoraca i nekoliko vladinih resora.

-Da okupimo sve ljude koje učestvuju u donošenju odluka koje imaju uticaja na radno-pravni status naših pomoraca, da kroz jedan zajednički sinhronizovan pristup pokušamo da predložimo najadekvatnija rješenja, a da naravno ta rješenja budu apsolutno prihvatljiva i za sve naše pomorce-.

Uskoro se, ističe Mijuškovićeva, može očekivati potpisivanje bilateralnog ugovora sa nekoliko evropskih pomorskih država.

-Da smo priveli kraju i proceduru vezanu za potpisivanje bilateralnog sporazuma sa Republikom Italijom, o priznanju ovlašćenja.

Inicirali smo proceduru za potpisivanje bilateralnog sporazuma sa Belgijom, Kiprom, Španijom-dodaje sagovornica Radija.

Predstavnica MSP naglašava da taj resor intenzivno pripema izmjene zakona koji će biti usklađeni sa EU legislativom.

-Uskoro možemo očekivati i da će predlog zakona pomorskoj agencijskoj djelatnosti biti upućen Vladi na utvrđivanje predloga, nakon toga ide naravno u skupštinsku proceduru.

Za četvrti kvartal ove godine planiramo donošenje novog zakona o sigurnosti pomorske plovidbe i novog zakona o lukama-kaže ona.

Protekle godine u Crnoj Gori boravio je ekspertski tim Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA).

Konstatovali su da je nizak stepen kontrole centara za obuku pomoraca od nadležnog ministarstva.

Takođe su imali primjedbe na praktični dio obuke koji se realizuje u trening centrima.

Evropskoj agenciji za pomorsku sigurnost upućen je dobrovoljni Akcioni plan sa korektivnim mjerama.

-Naravno, već smo preduzeli aktivnosti koje imaju za cilj da realizujemo upravo te predložene korektivne mjere, tako da radna grupa koju je ministarstvo formiralo je već u završenoj fazi izrade Pravilnika o zvanjima i ovlašćenjima pomoraca.

U dijelu koji se odnosi i na praktične obuke i generalno na nadzor nad radom centara za obuku pomoraca, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je formiralo internu komisiju Ministarstva saobraćaja i pomorstva, upravo sa ciljem da krenemo sa nekim konkretnim i adekvatnim vršenjem nadzora nad radom centara za obuku-kaže Mijušković.

Čelnica sektora za pomorstvo, Maja Mijušković je najavila da će tokom ljeta biti uspostavljena pomorska veza između Budve i Dubrovnika.

Tu pomorsku liniju katamarinama održavaće kompanija “Kompas” iz Hrvatske.