Bar, Crna Gora
30 Nov. 2023.
post-image

Nacionalni savjeti potpisali Sporazum o popisu

Predsjednici Vijeća-savjeta manje brojnih naroda Sabrija Vulić, Momčilo Vuksanović, Suljo Mustafić, Faik Nika, Zvonimir Deković i Mensur Šaljaj jutros u Vladi potpisali su Sporazum o uslovima za održavanje Popisa stanovništva.

-Očekujemo da će se ovim Sporazumom koji sadrži sve bitne elemente naših zahtjeva u vezi sa kontrolom i transparentnošcću procesa, stvoriti uslovi za održavanje legitimnog, kontrolisanog i vjerodostojnog popisa, čije će rezultate svi uvažiti-navodi se u zajedničkom saopštenju predsjednika Vijeća- savjeta manje brojnih naroda dostavljenom medijima.

Oni podsjećaju da su manjinska vijeća prva izašla sa ovim zahtjevima za ispunjavanje određenih uslova.

-I dobro je da je nova Vlada, za razliku od prethodne, imala razumijevanja i pokrenula društveno dijallog i sa nama i sa političkim subjektima o o svim spornim pitanjima.

Nadamo se da će se u narednim danima Sporazum implementirati i zajednički stvoriti uslove za validan, legitiman i kredibilan Popis stanovništva-poručuju čelnicinacionalih vijeća/Savjeta.