Bar, Crna Gora
30 Nov. 2023.
post-image

Bar; Dodijeljeno 24.000 eura za medicinski potpomognutu oplodnju

Opština Bar donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za medicinski potpomognutu oplodnju (MPO) kojom se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva na ime naknade troškova u vezi sa ostvarivanjem prava na liječenje neplodnosti postupcima MPO za ukupno 13 bračnih, odnosno vanbračnih parova, odnosno žena koje ne žive u u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa prebivalištem u opštini Bar. 

-Ukupan iznos sredstava iz budžeta Opštine dodijeljenih po ovoj osnovi iznosi 24.000 eura. 

Shodno Odluci, sredstva su dobila tri bračna, odnosno vanbračna para koji su prethodno iskoristili pravo na liječenje neplodnosti ovim postupkom na teret troškova obaveznog zdravstvenog osiguranja, u ukupnom iznosu od 9.000 eura-

Za deset bračnih, odnosno vanbračnih parova, odnosno ženu koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, a koji tek započinju ili su već započeli liječenje neplodnosti primjenom postupka MPO na teret troškova obaveznog zdravstvenog osiguranja, dodijeljeno je ukupno 15.000 eura-objavili su iz lokalne uprave.  

Sredstva su namijenjena liječenju neplodnosti postupcima MPO homolognom i heterolognom vantjelesnom oplodnjom (IVF i ISCI), kao i za troškove koji nastaju tokom spovođenja tog postupka. 

-Realizacijom ovog programa, Opština Bar još jednom je potvrdila svoju posvećenost jačanju pronatalitetnih politika na lokalnom nivou kroz sprovođenje aktivnosti koji će olakšati svima koji to žele da se ostvare kao roditelji. 

Time se dodatno afirmiše činjenica da je Opština Bar okrenuta širokom spektru javnih politika kojima pristupa sa velikom senzitivnošću budući na njihov značaj za lokalnu zajednicu i društvo u cjelini-poručili su iz Opštine Bar.