Bar, Crna Gora
30 Nov. 2023.
post-image

Lučka Kapetanija Kotor: Naloženo izmještanje dotrajalog trajekta sa veza u Zmijicama

Izvor, foto: Boka News

Autor: S.L.

Lučka kapetanija Kotor donijela je rješenje kojim se vlasniku dotrajalog bivšeg trajekta „Omorika“, kompaniji „Capital MR“ DOO iz Podgorice i njenom izvršnom direktoru Miloradu Popoviću nalaže da taj brod ukloni sa njegovog aktuelnog nesigurnog veza na pristaništu Zmijice kod Zelenike u Herceg Nobom i „brod veže na sigurno mjesto radi rastavljanja (kasiranja) broda.“

U rješenju u koje smo imali uvid, podgoričkoj kompaniji koja je vlasnik 60 godina starog, dotrajalog i tehnički neispravnog broda čije je rezanje u staro željezo započela na Zmijicama bez dozvole nadležnih organa, nalaže se da „Omoriku“ sa tog veza ukloni „uz pomoć odgovarajućeg tegljača i stručnih lica u službi tegljenja“.

-Naređuje se Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore (UPSUL) Bar da pruži punu asistenciju pravnom licu „Capital MR“ DOO Podgorica- stoji u rješenju Lučke kapetanije Kotor koje je obradio njen pravnik Savić Bošovič, a potpisao lučki kapetan Predrag Ratković.

Ovo je inače, prvi slučaj da Lučka kapetanija ovako efikasno postupa u slučaju bespravnog rezanja dotrajalih starih brodova (scrapping) u Boki i njihovog nesigurnog vezivanja po raznim djelovima obale zaliva, a što je u proteklih nekoliko godina, dok Ratković nije preuzeo rukovođenje ovim organom, u više navrata dovodilo do raznih manjih ili većih incidenata, ekološke štete, čak i potonuća nekih od tih plovnih objekata.

Sve to do sada je prolazilo nekažnjeno za aktere (scrappere) koji su svojim neodgovornim i nezakonitim postupanjem uzrokovali ovakve incidente, a njihove ekološke posljedice sanirale su nadležne državne službe o trošku svih građana, a ne izazivača zagađenja akvatorijuma.

Stari nekadašnji trajekt „Omorika“ čije je neautorizovano rezanje u staro željezo na Zmijicama, prije desetak dana obustavila Inspekcija sigurnosti plovidbe jer je ono rađeno mimo za to zakonom jedino predviđenih mjesta – brodogradilišnih luka u Bijeloj i Bonićima, te bez dozvole Lučke kapetanije, ostavljen je na Zmijicama bez ikakvog nadzora posade, vezan sa samo par slabih konopa na svom pramčanom dijelu.

Krma 42 metara dugog broda teškog oko 300 tona, uopšte nije obezbijeđena vezom preko sidara ili plutača u moru, pa u srijedu popodne zbog nevremena i olujnog juga, zaprijetila opasnost da se „Omorika“ otkine sa veza i bude bačena na obalu ili potopljena.

To bi sigurno prouzrokovalo dodatnu materijalnu štetu koja se ne bi ograničila samo na taj dotrajali brod, već i na druge plovne objekte vezane u okolinim, kao i na samu obalnu infrastrukturu.

Uz to, budući da na „Omorici“ još ima nafte i ulja, izvjesno je da bi bilo i težih ekoloških posljedica.

Stoga su se u srijedu Lučka kapetanija, inspekcija siugurnosti plovidbe, UPSUL, ali i privatna lica i kompanije koje posluju oblasti jahtinga i pomorstva, morali vanredno angažovati u pokušaju da spriječe teže posljedice takvog neodgovornog ponašanja vlasnika dotrajalog trajekta koji je taj tehnički neispravan brod ostavio u nesigurnom stanju i bez propisanog nadzora svog osoblja.

Vlasnik broda je to učinio protivno nalogu koji mu je Inspekcija sigrunosti plovidbe izdala 11. novembra kada je on, pored zabrane daljeg rezanja broda, obavezan da dotrajali trajekt veže na siguran način ili obezbijedi stalno prisustvo na brodu osoba koje bi brod čuvale i intervenisale u slučaju potrebe.

U rješenju koje je donijela Lučka kapetanija Kotor konstatuje se da je vlasnik „Omorike“, kompanija „Capital MR“ iz Podgorice započela kasiranje (rezanje) bez prethodno dobijene saglasnosti resornog Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) i nadležne lučke kapetanije, zbog čega je inspekcija izrekla privremenu mjeru zabrane tih radova do pribavljanja potrebnih papira.

-Imajući u vidu da je plovni objekt nebrigom vlasnika, prepušten opasnostima mora i vjetra na vezu u Zmijicama, pa iz same činjenice da bi brod-trajekt mogao biti odnešen vjetrom i valovima, ili biti naplavljen i potonuti na samom vezu, Lučka kapetanija Kotor je odlučila da vlasnik plovnog objekta izmjesti isti na bezbjedan vez koji će odrediti UPSUL, a na kojem će nastaviti započeto rastavljanje broda- piše u naredbi kotorske Lučke kapetanije.