news-details
Društvo

Komunalne djelatnosti Bar: Nastavićemo prinudnu naplatu neizmirenih obaveza

Iz DOO Komunalne djelatnosti Bar još jednom su ukazali na obavezu korisnika komunalnih usluga da dobrovoljno izmire dospjele, a neplaćene obaveza prema ovom opštinskom preduzeću.

-Obavještavamo građane da će DOO Komunalne djelatnosti Bar nastaviti prinudnu naplatu dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu odvoza komunalnog otpada za sve korisnike kod kojih postoje dugovanja po datom osnovu.

Samim tim, apelujemo na građane da izbjegnu dodatne troškove koji mogu nastati iniciranjem postupka prinudne naplate, kao što su troškovi nagrade za rad javnog izvršitelja, te troškovi zastupanja za advokatsku kancelariju na ime sastava opomene pred utuženje i predloga za izvršenje u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju Crne Gore i u skladu sa Advokatskom tarifom Crne Gore-naveli su iz Službe za pravne i opšte poslove DOO Komunalne djelatnosti Bar.

Primjer minimalnih troškova prinudne naplate:

-𝐎𝐩𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝 𝐮𝐭𝐮ž𝐞𝐧𝐣𝐞 60,50 eura

-𝐏𝐫𝐞𝐝𝐥𝐨𝐠 𝐳𝐚 𝐢𝐳𝐯𝐫š𝐞𝐧𝐣𝐞 121,00 euro

-𝐍𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐳𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐨𝐠 𝐢𝐳𝐯𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐥𝐣𝐚 27,50 eura

𝐔𝐤𝐮𝐩𝐧𝐨 209,00 eura

Iz DOO Komunalne djelatnosti Bar podsjećaju korisnike komunalnih usluga i na obavezu da prijave Društvu u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Odlukom o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar sljedeće:

a) Promjene u vlasništvu nepokretnosti

b) Prijave o korišćenju objekata,radi pružanja usluga i utvrđivanja naknade za odvoz komunalnog otpada i

c) Odjave korišćenja objekata uz pružanje odgovarajućih dokaza-.

Promo